Ortadoğu Yıllığı 2014

2005’ten beri yayımlanmakta olan Ortadoğu Yıllığı bu sayısıylabirlikte onuncu kez okuyucusuyla buluşmuş oldu. Uzun bir dönem durağan bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip olan Ortadoğu coğrafyası, özellikle Arap Baharı sonrasında çok ciddi siyasi ve toplumsal hareketlenmeleri ve çok insanın yaşamına mal olan bir istikrarsızlığı yaşamaktadır. Ortadoğu’nun bu konumu, bölge toplumlarını ve siyasetini anlamak için derinlikli analizlerin gerekliliğini göstermektedir. Tüm bu süreçlerin daha sağlıklı ve daha derin bir şekilde analiz edilebilmesi için “doğru bilgi ve sağlıklı analiz” sloganıyla yola çıkan Ortadoğu Yıllığı’nın sorunsuz bir şekilde bu aşamaya ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
Ortadoğu Yıllığı geçmiş sayılarda olduğu gibi ağırlıklı olarak Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren akademik kadro tarafından hazırlanmaktadır. Onuncu yılın getirmiş olduğu tecrübenin en önemli çıktısı elbette bu yıl Ortadoğu Yıllığı 2014’ün, Ortadoğu’nun daha geniş bir coğrafyasını kapsayacak olmasıdır. Bu kapsamda siyasi, toplumsal ve sosyolojik olarak Ortadoğu’nun önemli bir parçası olan Libya, Cezayir, Tunus, Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri de bu yıldan itibaren yıllık serisinde yerini alacaktır. Öte yandan yine Ortadoğu siyasetinde önemli rol oynayan Kürt toplumuna ve Kürt siyasi karar alıcılarına ilişkin gelişmeler de bu yıldan itibaren Ortadoğu Yıllığı’nda kendine yer bulacaktır.
Ortadoğu Yıllığı’nın diğer sayılarında olduğu gibi 2014 Yıllığı da üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 19 Ortadoğu ülkesinin 2014 yılındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri ele alınmıştır. İkinci bölümde bağımsız makaleler yer alırken üçüncü bölümde ise Ortadoğu üzerine kitap
tanıtımları bulunmaktadır. Önceki yıllıkların önsözünde belirtildiği gibi, söz konusu olan bir yıllık olduğu için, atıflar ve kaynakça konularında farklı bir yöntem izlenmiştir. Okuyucuyu sıkmamak amacıyla, yararlanılan gazetelerin ve haber ajanslarının bir kısmı internetten alınmasına rağmen, internet adresleri verilmemiş, sadece haberin ismi, hangi gazete ya da haber ajansından alındığı ve haberin yayınlandığı tarih bilgileri yazılmıştır. Söz konusu haberlerin asıllarına ulaşmak isteyen okuyucuların, ilgili gazete ya da haber ajanslarının internet sitelerinden, haber başlığı ve tarihini yazmak suretiyle arama yapmaları yeterli olacaktır.
Ortadoğu Yıllığı’nın bu aşamaya gelmesine katkıda bulunan tüm yazarlarımıza ve yayın sürecinin hızlı sonuçlandırılması konusunda desteğini esirgemeyen Açılım Kitap’a teşekkür ediyoruz.