Ortadoğu Yıllığı 2007

Ortadoğu Yıllığı 2007, Ortadoğu üzerine araştırma yapanlar için bilgi ağırlıklı yararlı bir veri tabanı oluşturmak gayesiyle hazırlanan serinin üçüncüsünü oluşturuyor. Elinizdeki cilt, üç ana bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde, Türkiye\’nin İran politikası 2007 yılı olayları özelinde ele alınıyor. İkinci bölümde, \’Çekirdek Ortadoğu\’ tabir ettiğimiz İran, Irak, Suriye, Mısır, Filistin, BAE vb. gibi bölge ülkelerindeki iç ve dış politik gelişmeler 2007\’de gerçekleşen olaylar temelinde irdeleniyor. Çalışmanın üçüncü bölümünü ise, ilk kez 2006 Yıllığında değerlendirmeye başladığımız \’Büyük Güçlerin Ortadoğu\’ya Yönelik Politikaları\’ konusu oluşturuyor. Bölümde Rusya, Kanada, İspanya, İtalya ve Hindistan\’ın bölgeye ilişkin dış politika yaklaşımlarına dair makalelere yer verilmiştir.