Ortadoğu Yıllığı 2010

Ortadoğu Yıllığı’nın altıncı kitabına ulaşmış bulunuyoruz. “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya son” sloganıyla yayın hayatına başlayan Ortadoğu Yıllığı’nı bu yıldan itibaren aynı zamanda hakemli dergi formatına büründürüyoruz. Artık aynı zamanda hem kitap hem de dergi formatında yayınlanacak olan Yıllık’taki bütün makaleler editörler dışında dış hakemlerin de onayından geçerek okuyucuların karşısına çıkıyorlar. Bu şekilde, çok önem verdiğimiz, akademik niteliğin artırılması konusunda yeni bir adım atmış oluyoruz.

Türkiye’nin dış politikasında giderek daha fazla yer edinen Ortadoğu bölgesinde yaşanan olayların ve Türkiye’nin bu bölgeye yönelik politikasının başta öğrenciler olmak üzere konuyla ilgili bütün okuyucuların hizmetine sunmayı çok önemsiyoruz. Uluslararası ilişkiler alanında akademik niteliğe sahip Türkçe literatürün çok eksik olduğu günümüzde bu eksikliğin giderilmesi konusundaki çabamızı ısrarla sürdüreceğimizin altını yeniden çizmek istiyoruz.

Ortadoğu Yıllığı serisinin bu kitabında da, önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye’nin İran politikasının incelendiği birinci bölümün ardından, ikinci bölümde, “Çekirdek Ortadoğu” olarak adlandırdığımız bölgede yer alan diğer 15 ülkenin, ilgili yıla ait gelişmeleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde de 2010 yılından bağımsız bir şekilde Ortadoğu ile ilgili makalelere yer verilmiştir. Önceki yıllıkların önsözünde belirtildiği gibi, söz konusu olan bir yıllık olduğu için, atıflar ve kaynakça konularında farklı bir yöntem izlenmiştir. Okuyucuyu sıkmamak amacıyla, yararlanılan gazetelerin ve haber ajanslarının bir kısmı internetten alınmasına rağmen, internet adresleri verilmemiş, sadece haberin ismi, hangi gazete ya da haber ajansından alındığı ve haberin yayınlandığı tarih bilgileri yazılmıştır. Söz konusu haberlerin asıllarına ulaşmak isteyen okuyucuların, ilgili gazete ya da haber ajanslarının internet sitelerinden, haber başlığı ve tarihini yazmak suretiyle arama yapmaları yeterli olacaktır.

ISBN: 9789944105286