Ortadoğu Yıllığı 2008

2008 Yıllığında, Türkiye’nin İran politikasının incelendiği birinci bölümün ardından, ikinci bölümde, “Çekirdek Ortadoğu” olarak adlandırdığımız bölgede yer alan diğer 15 ülkenin, ilgili yıla ait gelişmeleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise, 2008 yılından bağımsız bir şekilde Ortadoğu ile ilgili makalelere yer verilmiştir.
Önceki yıllıkların önsözünde belirtildiği gibi, sözkonusu olan bir yıllık olduğu için, atıflar ve kaynakça konularında farklı bir yöntem izlenmiştir.
Okuyucuyu sıkmamak amacıyla, yararlanılan gazetelerin ve haber ajanslarının bir kısmı internetten alınmasına rağmen, internet adresleri verilmemiş, sadece haberin ismi, hangi gazete ya da haber ajansından alındığı ve haberin yayınlandığı tarih bilgileri yazılmıştır. Sözkonusu haberlerin asıllarına ulaşmak isteyen okuyucuların, ilgili gazete ya da haber ajanslarının internet sitelerinden, haber başlığı ve tarihini yazmak suretiyle arama yapmaları yeterli olacaktır.

ISBN : 9789756614976