Künye Ortadoğu Yıllığı

Bilgi Kültür Derneği Adına Yayın Sahibi Prof. Dr. Kemal İnat Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Muhittin Ataman Ortadoğu Yıllığı Ulusal Süreli Bir Yayındır ve Yılda Bir Defa Yayınlanmaktadır