Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Ortadoğu bölgesine dair bilimsel, orijinal ve nitelikli araştırmaların İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanabileceği disiplinler arası bir dergidir. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi;  ASOS Index, Index Islamicus, Columbia International Affairs Online (CIAO) , Worldwide Political Science Abstracts ve Erih Plus tarafından taranmaktadır.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 2014’te faaliyete geçen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer verecek olan dergimizin öncelikli amacı Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmak, onun anlaşılmasını sağlamak ve kritiğini yapmaktır. Özellikle Ortadoğu’ya ilişkin olarak Türk dış politikasının uygulanışı, karar verme süreçleri, enstrümanları ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerinin Ortadoğu bağlamında değerlendirilmesi dergimizin öncelikli olarak ilgilendiği alanlar olacaktır. Ortadoğu’ya dair orijinal analizlere ihtiyacın hissedildiği şu günlerde bu ve benzeri çabalar hem Türk bilim dünyası hem de Türk dış politikasını yönlendirenler için önemli kazanım olacaktır. Dergi de bilimsel ölçütlerle yazılmış makalelerle birlikte, kitap incelemelerine de yer verilecektir. Bu amaç doğrultusunda Türkçe ve İngilizce araştırmaların yer alacağı Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, sosyal bilimlerin ilgili alanlarında Ortadoğu’ya dair konuların Türkiye perspektifiyle farklı disiplinler aracılığıyla incelendiği tüm yazılara açıktır.

Derginin Sahibi (Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü adına),

Kemal İnat

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,

Ali Balcı

Editörler,

Kemal İnat, İsmail Numan Telci

Yardımcı Editörler,

Filiz Cicioğlu, Fatma Zehra Toçoğlu, Cüneyt Doğrusözlü

Kitap Tanıtım Editörü,

İsmail Ediz